Dekoroppdrag for Bridge – DogA

Norsk design- og arkitektursenter (DogA) viste i 2013 utstillingen «Bridge» – et samarbeid mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

I utstillingen ble det vist rundt 40 utvalgte studentprosjekter som tegner et bilde av designfagets status i dag og antyder den spennende utviklingen faget står overfor i nærmeste fremtid.

Produksjonen har bl.a. bestått av:
Print på Easy Dot White-folie