Utsmykking av Havnepromenaden

Som et ledd i Fjordbyplanen om å gi havna tilbake til folket, ble det tilrettelagt for utvikling av Havnepromenaden som skal synliggjøre og vise vei på hovedstadens sjøfront.

Havnepromenaden ble lansert 14. juni 2015 og er kommet i stand for å markere at oppgraderingen av havnefronten er godt i gang.

På oppdrag fra Bymiljøetaten i samarbeid med GRID Design, Bjørbekk&Lindheim, MMW arkitekter og Halogen, har Konsis stått for dekoreringen av de 14 oransje containerne man nå kan finne spredt langs hele havna fra Bygdøykilen i vest, til Kongshavn i øst. Her har vi brukt hvit utskåret folie, for å få tekster og nummer godt frem.

Langs den 9 km. lange promenaden har konsis også levert skilt på vegger, stolper og gjerder. Dette ble gjort med varierende typer skilt i bøyelig PVC eller solide Dibondplater.

Arbeidet har bestått av:

Formskjært, selvklebende folie
Trykk på Dibondplater
• Trykk på veimerkingsskilt i PVC og aluminium
• All montering utført av Konsis