Førtrykk

Som en del av kvalitetssikringen i Konsis, går alle filer gjennom førtrykksavdelingen vår før de sendes videre til produksjon. Denne avdelingen består av dyktige medarbeidere med bred kompetanse og utdannelse innen filhåndtering og design, og deres kunnskap om ulike filformater, produksjonsmetoder og håndtering av data sikrer en gjennomgående god kvalitet på alt materiale vi leverer. Her bistår vi også kundene våre med valg av profiler, rådgivning om bildebehandling, fletting av data og ferdiggjøring av filer.

Førtrykksavdelingen gjennomfører dessuten alltid prøvetrykk før selve opplaget produseres. Dersom du ønsker å se prøvetrykket, kan du gi oss beskjed om dette.

Det kan være mye å ta hensyn til når man skal sende over en fil til trykking.

Her er noen artikler som kan være nyttige for deg: