Pappfigur / Helfigur

Med pappfigur mener vi produkter, figurer eller personer som trykkes i tilnærmet full størrelse. Med vårt storformatutstyr har vi mulighet til å gjøre nettopp dette!

Send meg et uforpliktende pristilbud!

Trykk i full størrelse

Selv om det heter pappfigur, kan figurene produseres i en rekke ulike typer materialer. Avhengig av hvordan formen på figuren som skal skjæres ut er, velger vi det materialet som passer best.

De vanligste trykkmediene for helfigur er oppskummet PVC, Stadur, Gatorfoam eller kapa. Send oss en mail eller snakk med din prosjektleder, så hjelper vi deg med idéutvikling, materialvalg og produksjon av din helfigur.

Helfigur-6O1A9645