Rill

Ved produksjon på tykkere papir og kartong risikerer vi at fargetrykket sprekker ved falsing. Ved produksjon på denne type materialer velger vi derfor en rill.

Send meg et uforpliktende pristilbud!

Unngå at trykket sprekker

Ved rilling brekker vi maskinelt opp fibrene i papirmassen slik at det er mulig å false papiret uten at trykket sprekker. Dette gjøres normalt på gramvekter over 200g. Om man i tilegg PP-folierer trykksaken, er man garantert en brett eller innbinding som holder seg pen lenge.