Storcash - Foto

For å fremme Storcash sine produkter mot lag og foreninger, skapte vi en kampanje for kioskvarer. Vi planla markedsaktiviteter og materielle som skulle brukes. Her har vi forberedt og gjennomført en fotoseanse med barn i sin aktuelle fritidsaktivitet. Alt i eget fotostudio - så klart!

Konsis leverte: