Markedsmateriell

Våre designere ser ferdiggjøringsmulighetene helt fra skissebordet, slik at trykksaken planlegges og gjennomføres så effektivt som mulig.

Send meg et uforpliktende pristilbud!

Designerne jobber til daglig med varierte kreative løsninger for små og store nasjonale og internasjonale kunder, med prosjekter som eksempelvis utvikling av årsrapporter, brosjyrer, magasiner, DMer, online- og offline invitasjoner, webdesign og andre webløsninger.

En del kunder ønsker å gå inn i en mer komplett kreativ prosess som da starter med en workshop hvor vi avdekker oppdragets omfang. Dette skaper grunnlaget vår kreative avdeling trenger for å komme i gang med idé- og løsningsarbeide. Vår designer jobber tett med fotograf og prosjekt-leder for å komme frem til best mulig sluttprodukt. Med denne sammensetningen av kompetanse vil vi kunne tilby gjennomarbeidede produkter.

Vår kreativ avdeling har solid utdanning og arbeidserfaring fra inn- og utland og sitter på komplementære roller som gjør avdelingen faglig sterk med et bredt nedslagsfelt.