Reklamefoto

Et reklamebilde skal vekke følelser, tydelig kommunisere et budskap og fange interessen til mottakeren. Hensikten er her – i likhet med produktbilder – å selge, men et reklamebilde skiller seg ut på ett område: Bildet blir ofte tatt i et bestemt miljø for å vekke assossiasjoner, spille på drømmene til målgruppen og plassere produktet i en sammenheng.

Send meg et uforpliktende pristilbud!

For å få til dette er det viktig å tenke utenfor boksen. Våre kreative hoder i designavdelingen samarbeider derfor tett med
fotografen – ofte også med kunden eller et reklamebyrå – for å finne det riktige uttrykket for produktet det skal markedsføres for.

Reklamebilder består gjerne av en serie av flere bilder som kan settes sammen til et endelig bilde og brukes på alt fra webannonser til store bannere. Ofte tar man bilder av bakgrunnen og fotoobjektet hver for seg, slik at det blir lettere å optimalisere lyset og sette ekstra fokus på produktet. Vi har i tillegg også kontakt med «location managere» som hjelper oss å finne rett location ved behov. Bildene leveres deretter ferdig etterbehandlet i tilpassede formater og størrelser.
sykkelfoto