BULK - Konsis

BULK

Industrigruppen Bulk driver virksomhet innenfor eiendomslogistikk, eiendomsdatasenter, datasentertjenester og fiberinfrastruktur. Konsis har over tid samarbeidet med Bulk på alt fra utsmykking av lokaler, brosjyremateriell, presentasjoner, og nå sist en modernisering av årsrapporten for 2016. Ved moderniseringen av årsrapporten var fokus å skape en mer helhetlig profil som harmonerer med Bulks mål og ambisjoner. Det ble utviklet helt nye maler, bildestil og infografikk for å gjenspeile nettopp dette. Tydelig og enkel kommunikasjon var førende for oppdraget.

Årsrapport Konsis, Bulk, design, trykk
Årsrapport Konsis, Bulk, design, trykk
Årsrapport Konsis, Bulk, design, trykk, infographics, illustrasjon
Årsrapport Konsis, Bulk, design, trykk, infographics, illustrasjon
Årsrapport Konsis, Bulk, design, trykk
Årsrapport Konsis, Bulk, design, trykk, infographics, illustrasjon
Årsrapport Konsis, Bulk, design, trykk