Vi monterer alt vi produserer av storformat-, dekor- og displayprodukter

Montering

Montering er en viktig del av leveransen på storformat-, dekor-, og displayprodukter. Konsis forenkler prosessen ved å både produsere og montere din leveranse.

Gå tilbake til produktet

{{title}}

{{subtitle}}

15 / 20
Foto: Per Kristian Lie Løwe/Konsis
Foto: Per Kristian Lie Løwe/Konsis
Foto: Per Kristian Lie Løwe/Konsis

Blide montører til tjeneste

Våre montører har lang erfaring med montering, foliering og installasjon av alle de ulike produktene vi produserer på Konsis. Ved behov stiller de med lift, stillas eller annet nødvendig utstyr. Våre montører kjenner godt både produktene og materialene som benyttes i produksjonen, noe som bidrar til å sikre høy kvalitet og effektiv leveranse.

Før montering

Før montering er det viktig å være tydelig på hva som skal gjøres. Med en nøye beskrivelse og monteringsskisse blir arbeidet utført riktig og effektivt.

Er det for eksempel behov for lift? Eller er det spesielle utfordringer montøren må ta hensyn til? Får vi vite dette på forhånd finner vi alltid gode løsninger.

For større prosjekter vil vi anbefale at vår montør eller prosjektleder kommer på befaring før montering.

Gjør det selv