Kapa - Konsis

Kapa

Kapa er en type skumpapp som egner seg godt til innendørs skilt og plakater. Vi kan trykke rett på kapaplaten og formskjære den med digitale skjæreriss.