Utskjært pappfigur i en rekke ulike materialer fra Konsis Grafisk

Helfigur/pappfigur

Med pappfigur mener vi produkter, figurer eller personer som trykkes i tilnærmet full størrelse. Med vårt storformatutstyr har vi mulighet til å gjøre nettopp dette!