Helfigur/pappfigur

Med pappfigur mener vi produkter, figurer eller personer som trykkes i tilnærmet full størrelse. Med vårt storformatutstyr har vi mulighet til å gjøre nettopp dette!

Trykk i full størrelse

Selv om det heter pappfigur, kan figurene produseres i en rekke ulike typer materialer. Avhengig av hvordan formen på figuren som skal skjæres ut er, velger vi det materialet som passer best.

De vanligste trykkmediene for helfigur er E-flute, Re-Board, Gatorfoam eller kapa. Send oss en mail eller snakk med din prosjektleder eller send inn er kontaktskjema, så hjelper vi deg med idéutvikling, materialvalg og produksjon av din helfigur.