Konsis bryr seg om miljøet

Konsis er en lisensiert svanemerket bedrift og hele 95% av papiret som brukes i Konsis, er godkjent av Svanemerket. Konsis arbeider også etter ISO 14001-standarden, som sikrer at rutinene våre for miljøstyring samsvarer med god miljøledelse.

Svanemerket

Konsis er en lisensiert svanemerket bedrift. Det betyr at vi tilfredsstiller strenge miljøkrav fra Nordisk Miljømerking med hensyn til valg av papir og andre råvarer, samt håndtering av kjemikalier, løsemidler og fargestoffer. Dokumentasjon av avfallsproduksjon og reduserte utslipp er andre viktige faktorer som må være på plass for å oppnå dette miljømerket.

Det er en viktig del av vår forretningsfilosofi å velge leverandører av papir og produksjonsutstyr med fokus på miljøet, og legge til rette for at kundene våre skal kunne benytte miljøgodkjent papir. Ved å bruke moderne produksjonsutstyr har vi gjennom mange år vært i stand til å redusere papir- og kjemikalieforbruket i vår grafiske produksjon.

Som kunde av Konsis, kan du være trygg på at trykksakene er produsert etter miljøvennlige prinsipper, noe som gir deg rett til å merke trykksakene dine med det kjente Svanemerket. Dette vil også bli oppfattet positivt av mottakerne.

Konsis tilbyr i tillegg CO2-klimakompensert papir til dine trykksaker.
Les mer om klimakompensasjon hos vår papirleverandør Antalis.

Vi følger ISO 14001

I tillegg til å være en svanemerket bedrift, arbeider Konsis etter ISO 14001-standarden, som sikrer at rutinene våre for miljøstyring samsvarer med god miljøledelse. Både Svanen og ISO 14001-rutinene er viktige ledd i arbeidet vårt med å redusere miljøbelastningen på det ytre miljøet. Hele 95 % av papiret som brukes i Konsis, er godkjent av Svanemerket.

Samtidig er det en viktig del av vår forretningsfilosofi å velge leverandører av papir og produksjonsutstyr med fokus på miljøet, og legge til rette for at kundene våre skal kunne benytte miljøgodkjent papir. Ved å bruke moderne produksjonsutstyr har vi gjennom mange år vært i stand til å redusere papir- og kjemikalieforbruket i vår grafiske produksjon.