DogA - "Arbeid pågår!" - Konsis

DogA - "Arbeid pågår!"

Arbeid pågår! er den største utstillingen på DOGA noensinne, og portretterer drøyt 100 norske byggeprosjekter. Utstillingen er et samarbeid mellom de viktigste statlige aktørene innenfor bygg og anlegg. Utstillingen viser hvordan ulike byggeprosjekter er med på å påvirke hverdagen til folk flest – med alt fra jernbanestasjoner til sykehus, fengsler, riksveier, fiskerihavner, skredvoller og mye, mye mer.