Foreningen Norske Låsesmeder - Konsis

Foreningen Norske Låsesmeder

Høsten 2017 lanserte vi en helt ny nettside for Foreningen Norske Låsesmeder, med oppdatert og ny funksjonalitet for både kunder, medlemsbedrifter og personlige medlemmer av foreningen.

Foreningen Norske Låsesmeder er en landsdekkende forening av godkjente medlemsbedrifter. Foreningens formål er å samle utøvere av låsesmedfaget som betjener sluttbrukermarkedet i en felles bransjeorganisasjon, styrke medlemmenes kompetanse og arbeide for gode utdanningsmuligheter innen låsesmedfaget.

I samarbeid med foreningen kartla vi alle behov og utfordringer de tidligere har støtt på, og la dette til grunn ved utviklingen av den nye nettsiden. I tillegg til å fronte foreningens arbeid og utdanning, var det også viktig å få på plass nyhetssaker, nedlasting av medlemsblad og dokumenter. Det ble også laget to helt nye funksjoner spesielt rettet mot medlemmer og sluttkunde:

Medlemssider – for medlemmer
På foreningens nye nettside ble det laget egne medlemssider for bedrifter og personlige medlemmer, der nyttig informasjon, skjemaer, medlemslogo m.m. enkelt kunne lastes ned. Det ble også utviklet innhenting av data i forbindelse med bedriftsmedlemsskap, slik at foreningens arbeid med fakturering av disse ble lettet betraktelig.

Finn låsesmed – for sluttkunder
Foreningen fikk tidligere mange henvendelser av kunder som ønsket å benytte seg av godkjente medlemsbedrifter, vi lagde derfor en egen «finn låsesmed» side på nettsiden. Her kan kunder søke opp nærmeste godkjente låsesmed, se medlemsbedrifter på kartet eller sortert etter fylke.