LMI - Ny nettløsning - Konsis

LMI - Ny nettløsning

Vi har hjulpet LMI med å utvikle et nettbasert søknadsskjema som forenkler søknadsprosessen for helsepersonellforeninger som søker om konseptgodkjenning for sine kurs og møter.

Effektivisere saksbehandling

LMI har mottatt søknader om konseptgodkjenning via et worddokument og brukt mye tid på saksbehandling, derfor kontaktet de oss for å skape et digitalt søknadsskjema som skulle gjøre det lettere søke om støtte og mindre tidkrevende å behandle søknadene.

Det viktigste for LMI var å begrense tidsbruk knyttet til veiledning av søkere. Målet vårt var at skjemaet skulle være intuitivt å bruke og at søker enkelt skulle forstå hvilken dokumentasjon som må til for å få søknaden sin behandlet.

Hvordan vi løste oppgaven

Vi skapte et felt for organisasjonsnummer som er koblet opp mot Brønnøysundregisteret, slik at kun helsepersonellforeninger får muligheten til å søke. Videre må søker bekrefte at de oppfyller en rekke kriterier og fylle inn informasjon om arrangementet.

Vi skapte et felt for organisasjonsnummer som er koblet opp mot Brønnøysundregisteret, slik at kun helsepersonellforeninger får muligheten til å søke.
Det er krav om at inntekter ikke skal overskride 10%, derfor begrenset vi feltene slik at budsjett som ikke oppfyller kravene ikke kan sendes inn.

Vi lagde en løsning for å laste opp både program for arrangementet og invitasjonen som skal sendes ut, slik at LMI kan godkjenne det faglige innholdet og ordlyden i invitasjonen.

Til slutt skapte vi fullverdig administrasjonspanel hvor LMI kan behandle søknader, oppdatere søknadsstatus og sende ut statusmeldinger til søker.

Mye informasjon

Det er et stort skjema med mange felter og mye informasjon, derfor var det avgjørende å utarbeide et strukturert og intuitivt design som veiledet søker.

For å løse dette arrangerte vi brukertester slik at vi kunne kartlegge hva som ikke fungerer, hva det er krevende å finne ut av som søker og hvilke informasjon som mangler/var overflødig.

Resultatet

Sluttproduktet ble et skjema som fylles ut i fem steg og som stiller krav til søker om riktig og utfyllende informasjon.

Kunden har fått lettet arbeidsmengden sin ved å luke ut søkere som ikke kvalifiserer og veilede resten til å fylle ut en korrekt og utfyllende søknad.