Nestlé - Konsis

Nestlé

Nestlé flyttet nylig inn i nye flotte lokaler på Skøyen. Nestlé har i prosessen vært opptatt av at de nye lokalene skal være funksjonelle, i tillegg til at de får frem Nestlés særpreg. Konsis har bistått med testing av ulike løsninger og produksjon på en rekke ulike medier for å skape det optimale kontorlandskapet.

Når man flytter inn i nye lokaler er både form og funksjon viktig. Det skal se bra ut, men også fungere godt i en hektisk arbeidshverdag. Alt fra farger på vegger til hvilke materialer som tas i bruk spiller en rolle for menneskene som aktivt skal bruke rommene hver dag.

Konsis har i samarbeid med Nestlé og interiørarkitekten valgt ut materialer og produksjonsmetoder som gjør lokalene smakfulle og unike

Utskåret frostet folie, Nestle , Konsis
Utskåret frostet folie
Utskåret kryssfinér montert på vegg, Nestle, Konsis
Utskåret kryssfinér montert på vegg
Printet og utskåret folie montert på vegg, Nestle, Konsis
Printet og utskåret folie montert på vegg
Printet og utskåret folie montert på vegg, Nestle, Konsis
Printet og utskåret folie montert på vegg
Tapet med print, Nestle, Konsis
Tapet med print
Tapet med print, Nestle, Konsis
Tapet med print
Utskåret folie montert på vegg, Nestle, Konsis. Tekst på vegg, utskårede bokstaver.
Folietekster montert på vegg
Utskåret folie montert på vegg, Nestle, Konsis. Tekst på vegg, utskårede bokstaver.
Folietekster montert på vegg