Oslo Kommune - Konsis

Oslo Kommune

Over hele byen har det poppet opp valglokaler for forhåndsstemming i sammenheng med kommunevalget i Oslo høsten 2019. Konsis har dekorert de 27 bodene med PVC-duk, så oslofolk finner valglokalet sitt og for at flest mulig skal benytte stemmeretten.

Konsis leverte:

Valg 2019 - Oslo Kommunes stemmebod Sandaker
Valg 2019 – Oslo Kommunes stemmebod Sandaker
Valg 2019 - Oslo Kommunes stemmebod Sandaker - Inngang
Valg 2019 – Oslo Kommunes stemmebod Sandaker – Inngang
Valg 2019 - Oslo Kommunes stemmebod Sandaker - bakside
Valg 2019 – Oslo Kommunes stemmebod Sandaker – bakside
Oslo Kommune - illustrasjoner
Oslo Kommune – illustrasjoner
Valg 2019 - Oslo Kommunes stemmebod St. Hanshaugen - torg
Valg 2019 – Oslo Kommunes stemmebod St. Hanshaugen – torg
Valg 2019 - Oslo Kommunes stemmebod St. Hanshaugen
Valg 2019 – Oslo Kommunes stemmebod St. Hanshaugen
Valg 2019 – Oslo Kommunes stemmebod St. Hanshaugen – bakside

Oslo Kommune - illustrasjoner
Oslo Kommune – illustrasjoner
Oslo Kommune - logo
Oslo Kommune – logo