Hva er bestrøket og ubestrøket papir? Konsis forklarer bestrykning!

Hva er bestrøket og ubestrøket papir? Vi forklarer bestrykning!

Forskjellen på bestrøket og ubestrøket papir er overflaten som skal trykkes på. Et bestrøket papir er belagt med et eller flere lag med bestrykning for å øke trykkbarheten.

Eksempler på bestrykningsmateriale er kritt, leire og bindemiddel. Overflaten på et bestrøket papir kjennes glatt og reflekterer mer lys enn ubestrøket papir.

Ubestrøket papir har ikke disse ekstra sjiktene og oppleves derfor som et ruere materiale. Papir uten bestrykning trekker til seg mer farge og du får en høyere punktstigning, noe som kan gjøre trykket mørkere. Vi trykker med et grovere raster for å motvirke dette. Ubestrøket papir gir et mattere inntrykk.