Vektkalkulator - Konsis

Vektkalkulator

Papirets vekt angis i gram pr m2. Dvs. at en kvadratmeter papir som veier 100 gram, er det et 100 grams papir. På denne siden kan du finne ut hva din trykksak veier, både pr. element og hele opplaget.

Papirets gramvekt

Ved trykking av større opplag som skal ut med post, kan det være besparende å være bevisst på hvilke papirtyper og gramvekter du bruker. Det at du velger en høyere gramvekt, betyr nødvendigvis ikke at du får et tykkere eller stivere papir. Les mer om det på vår side om papirets tykkelse.

Kalkulator for utregning av vekt på trykksak

Antall sider (inkludert evnt. omslag): Antall eksemplarer: Bredde i mm: Høyde i mm: Gramvekt på papir: Gramvekt omslag (om annerledes enn på innhold):

Estimert vekt:

0 gram