Hva er fiberretning og hva har det å si for en trykksak?

Hva er fiberretning og hva har det å si for en trykksak?

På brosjyrer, bøker, magasiner og foldere skal fiberretningen gå langs ryggen, da blir det penere brettekant og sidene blir enklere å bla i. Særlig viktig er det at fiberretningen er riktig på bøker og magasiner som skal limes i ryggen da limet kan brytes opp hvis man blar mot fiberretningen.

Når papirfabrikkene lager papir fordeles en tyntflytende papirmasse over en bevegelig hullet duk som siler vekk vannet. Trefibrene i papirmassen legger seg da naturlig i maskinens kjøreretning og derav navnet.

Du kan sjekke papirets fiberretning ved å bøye arket begge veier, papiret blir gjerne litt stivere på tvers av fiberretningen. Desto høyere gramvekt på papiret, jo større effekt har fiberretningen.

Når arkformater oppgis skal papirets fiberretning være langs den siste dimensjonen som står skrevet.