Trykklare filer - De viktigste uttrykkene å forstå når man lager filer til trykk

Grafisk ordbok

Det er mange ord og uttrykk som brukes om hverandre når man skal produsere trykksaker. Under ligger en forklaring av noen av de vanligste begrepene i grafisk bransje!

Av Tom Olsen

Salgssjef hos Konsis

Kontakt Tom Olsen

Hva betyr 4+4?

1+0 Betyr at det trykkes med én farge, på én side av arket.
4+0 Betyr at det trykkes med fire farger, på én side av arket.
4+4 Betyr at det trykkes med fire farger, på begge sider av arket.
4-farger er en betegnelse om en trykkmaskin som kan trykke fire farger samtidig (CMYK).
5-farger Betegnelse om en trykk-maskin som kan trykke 5 farger samtidig (Eksempelvis CMYK + én pantonefarge).

grafisk ordbok hva betyr CMYK 4+4

Hva er CMYK?

CMYK er en fargeskala som de aller fleste trykkmaskiner bruker idag.

står for Cyan(blå),
M står for Magenta(rød),
Y står for Yellow(gul) og
K står for Key color(sort).
Ved å kombinere disse fargene kan man fremstille nesten alle fargenyanser.

grafisk ordbok hva betyr CMYK 4+4

Bleed og utfallende trykk

Hvis man har en farge eller et bilde som skal gå helt til kanten av papiret bør man legge på bleed / utfallende. Det legges gjerne på 3mm ut over kanten av papiret, slik at man har en liten margin når papiret renskjæres.

DPI / PPI

DPI / PPI står for ”dots per inch” / “pixels per inch” og er betegnelsen for oppløsningen på et bilde. Når man sender filer til trykk burde oppløsningen være på 300 dpi. Som en “tommelfingerregel” sier vi 100
PPI eller bedre, holder på storformatproduksjon.

Adobe

Adobe er firmaet bak en lang rekke grafiske programmer som brukes aktivt i fremstillingen av trykklare filer. De viktigste er InDesign, Photoshop og Illustrator.

Indesign er et layoutprogram, som bla. brukes til å kombinere tekst, bilder og annen grafikk.

Photoshop er et bilderedigeringsprogram.

Illustrator er et vektorbasert tegneprogram. Grunnleggende arbeides det med objekter som defineres gjennom deres omriss og brukes ofte til bla. rentegning, logodesign m.m

Papir

Bestrøket / Coated betyr at papiret er behandlet så det fremhever trykkbildet. Det finnes både matt og blank bestryking. Bestrøket papir er normalt tynnere (mindre bulk) enn ubestrøket papir.

Bulk er et uttrykk for papirets “fylde” i forhold til vekten. Papir med en høy bulk er tykkere enn den alminnelige papirkvalitet med samme gramvekt.

Gramvekt er en betegnelse for hvor mye papiret veier pr. m2 (A0).

Kasjering er sammenliming av flere ark. Brukes gjerne på omslag eller menyer hvor man ønsker en høyere tykkelse/gramvekt enn hva som finnes som standard i papirsortimentet.

grafisk ordbok hva betyr CMYK 4+4

Ferdiggjøring

Rilling eller å rille papiret vil si å “knekke fiberretningen” på papiret mekanisk for å få en fin rygg. Vi riller gjerne papir over 170g for å kunne false papiret penere.

Falsing er et annet ord for å brette papiret. Hver brett kalles strøk. Falser man et ark to ganger har man altså falset to strøk.

Limfres er en innbindingsform som ofte brukes på litt tykkere kataloger og bøker. Limfres betyr at din trykksak får en flat limet rygg, som for eksempel på en pocketbok.

Kategorier: