Hvordan lage PDF til trykk? Konsis hjelper deg med å levere trykklare filer.

Hvordan lage PDF for trykk?

Når man skal levere filer til trykk, er det en del ting det er viktig å tenke på for å oppnå best mulig resultat og minst mulig forvirring. Under finner du 10 punker som hjelper deg på veien til å lage en perfekt trykklar PDF.

Av Ketil Sigde

Avdelingsleder førtrykk hos Konsis

Kontakt Ketil Sigde

Hva er en PDF?

PDF – Portable Document Format eies av Adobe og er ment å være plattformuavhengig. Det vil si at du med Acrobat Reader (gratis) kan lese PDF-filer uavhengig hva slags plattform du sitter på eller hvor PDF-filen kommer fra. PDF støtter dessuten vektor og bitmap i tillegg til dokumentsøk og elektroniske linker. PDF er det mest brukte filformatet i trykksammenheng. Det er dette filformatet vi ønsker å motta når du sender filer til trykk.

grafisk ordbok hva betyr CMYK 4+4

10 viktige sjekkpunkter når du skal sende PDF-filer til trykk


1. Send samme fil uansett trykkmetode

Samme bilde, men to materialer og trykkmaskiner? Vi bruker fortsatt alltid den samme filen.

2. Lag bleed / utfallende

For å unngå hvite “glis” etter renskjæring av trykksaker med farger/bilder/ illustrasjoner helt ut i kanten av trykket, må disse elementene legges 3mm utenfor nettoformatet. Dette kalles gjerne for bleed. Store trykksaker som f.eks tapeter og print på tekstil kan med fordel lages med ekstra bleed. Gjerne 5 cm.

3. Passmerker/crop marks skal være med

Vi må ha dette for lettere å se formatet trykksaken skal være i.

4. Oppløsning bør være 300 dpi. Bitmap-bilder bør være 1200 dpi

Dette gjelder ikke storformat, da det som regel her er vanskelig å få bilder i store formater med oppløsning med 300 dpi i skala 1:1. Som en “tommelfingerregel” sier vi 100 dpi eller høyere på storformat.

5. PDF-filen skal være i skala 1:1

Hvis den leveres i annen størrelse må det oppgis og gjerne merkes i filnavn med f.eks 10%. Når pdf-fil lages i redusert format, enten det er 10%, 50% osv, må man huske på å ikke komprimere filen ned under eksportering til pdf. Ofte har en standard eksporteringsinnstilling til trykk, en innstilling på 300 dpi. Dette gjelder når pdffiler lages i skala 1:1, men hvis filen må forstørres opp fra 10%, vil oppløsningen da bli på kun 30 dpi. Skru derfor av komprimeringen når filer er laget i mindre skala enn 1:1 str.

6. PDF-filer bør lages som enkeltsider i riktig rekkefølge

Unntak er trykksaker som brettes flere ganger (f.eks. en 6 siders folder).

7. Unngå PDF-filer med forskjellige formater i samme PDF

For hvert format som skal trykkes lagres dette som separate PDF-filer.

8. Skal trykksakene trykkes kun i sort må alt ligge som sort (ikke RGB, CMYK eller pantonefarger)

Tro det, eller ei, men sort er ikke bare sort, når man setter sammen fire farger i en trykkmaskin. Sørg for at sort, K i CMYK, er 100% og alt annet er fjernet.

9. Skal trykksakene trykkes i CMYK (4-farger) så bør alt ligge i CMYK, ikke RGB eller pantonefarger

RGB er et annet fargerom og konverterer dårlig til CMYK. Derfor skal man alltid lage filene sine i CMYK for å sikre korrekt fargegjengivelse. Les mer om fargerom her.

10. Fargeprofil

Vi anbefaler å bruke Fogra39

Kategorier: