Hvilken rolle spiller RGB og CMYK på resultatet når man lager trykksaker?

Fargerom - hva er forskjellen på RGB og CMYK?

Vi har i hovedsak to generelle fargesystemer vi forholder oss til i grafisk bransje. RGB brukes i digitale kameraer og til skjermvisning mens CMYK brukes til trykk.

Hva betyr RGB?

RGB er et additivt fargesystem hvor man legger til lys for å skape farge. Hvitt skapes ved å legge til høy intensitet av alle tre primærfarger, mens sort er fravær av lys.

Hva betyr CMYK?

CMYK kalles et subtraktivt system fordi man skaper farger ved å tilføre et substrat farger som absorberer lys. Hvitt i CMYK er aldri hvitere enn papirfargen med mindre hvit trykkes som en femte farge og sort skapes ved at fargemetningen absorberer mesteparten av lyset.

RGB har et større fargerom og dekker mer av det synlige fargespekteret enn CMYK.

Kategorier: