Leverandørfaktura - Konsis

Leverandørfaktura

For at vi skal behandle fakturaen din så effektivt som mulig og sikre at den blir betalt innen forfall, har vi noen retningslinjer for innsendelse. Disse finner du på denne siden, sammen med kontaktinformasjon for innsendelse og ved eventuelle spørsmål.

Elektronisk faktura

Konsis er ELMA-registrert og kan med det motta EHF-faktura. Vi ber derfor om at alle fremtidige fakturaer sendes elektronisk som EHF-format. Dette vil sikre en raskere og mer effektiv behandling av faktura.

Den elektroniske adressen som skal benyttes ved innsending av EHF-faktura, er vårt organisasjonsnummer: 963637918.

Har dere ikke mulighet til å sende faktura som EHF, ønsker vi å motta faktura som PDF. Denne kan da sendes til e-postadressen innfaktura@konsis.no

Krav til fakturareferanse

Finnes det et prosjektnummer tilknyttet ordren, ber vi om at dette føres på faktura i tillegg til kontaktperson/bestiller, for raskest mulig håndtering.

Øvrige krav til din faktura

Det er en forutsetning at fakturainnhold er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Dersom fakturert beløp inkluderer MVA, men ikke er merket med gyldig MVA-nummer slik det er registrert i merverdiavgiftsmanntallet, vil fakturaen returneres.

Hvis noe er uklart eller dere har andre spørsmål, kan disse rettes til: resepsjon@konsis.no

Konsis AS
Økernveien 121
0579 Oslo