DSS - Konsis

DSS

Konsis har jobbet med DSS i mange år, noe som innebærer at vi jobber med mange av departementene. Forsvarsdepartementene, kulturdepartementet og UD er noen av de vi jobber med.

Infographics, layout og ferdiggjøring

Røksund rapporten setter fokus på Forsvarets bistand til Politi. På bakgrunn av en grundig brief fra DSS utarbeidet vi designskisser slik at uttrykk og malverk kunne godkjennes av departementene. Konsis tok prosjektlederansvaret etter første godkjenningsrunde. Vi innhentet bilder, godkjennelser samt initierte arbeidsmøter for effektiv og sikker fremdrift. Arbeidet har bestått i å utarbeide grafer og infographic samt layout og ferdiggjøring.

Røksund rapporten tok en brå vending hva gjelder planlagt fremdriftsplan. På politisk nivå ble det ytret ønske om å fremskynde lansering med hele to uker. Vi tok utfordringen på strak arm og levert innenfor den nye tidsrammen. Rapporten ble godt mottatt, og leveringsdyktigheten til Konsis ble verdsatt.