Legemiddelindustrien - Konsis

Legemiddelindustrien

Legemiddelindustrien (LMI) er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. Norske og utenlandske legemiddelselskaper er medlem av foreningen, både store multinasjonale selskaper og små norske gründersel­skaper. Høsten 2015 ble vi invitert til en byråkonkurranse hvor LMI skulle velge en leverandør til sine nye nettsider. Tidligere hadde LMI en nettløsning for publikum og en annen løsning for medlemmer. Det var et ønske å ha dette innenfor samme løsning, men der en av disse var en lukket medlemsside med innlogging.

To nettsider, en publiseringsplattform
De rundt 60 medlemsbedriftene i LMI har i underkant av 4000 ansatte i Norge, og samtlige skulle ha tilgang til LMIs ekstranett «Digitalis», hvor mange er svært aktive brukere. En god del ønsker skulle tilfredsstilles og vi gjorde derfor et forprosjekt med kvalitative og kvantitative undersøkelser for å kartlegge behovene til sluttbrukerne. Dette skaffet oss innsikt i hva LMIs målgruppe faktisk var ute etter, som vi igjen brukte for å skape et relevant design og logisk struktur på nettsiden. Resultatet ble to moderne nettsider, med en samlet publiseringsplattform. Dette gjør at LMI i dag slipper mye dobbeltarbeid, og kan publisere nyhetssaker og aktiviteter fra foreningen på begge nettsider med kun ett tastetrykk.