Ryggkalkulator for trykksaker - Et verktøy fra Konsis!

Ryggkalkulator

Når man skal lage et omslag til f.eks en limfrest trykksak er det viktig vite tykkelsen på innmaten, slik at ryggen får riktig størrelse. På denne siden finner du en kalkulator som regner ut tykkelsen på våre vanligste papirtyper.

Papirets tykkelse

Tykkelsen på de ulike papirtypene er ulik, selv om de kan ha samme gramvekt. Et ubestrøket papir inneholder mer luft enn et bestrøket papir med samme gramvekt. Dette medfører at et ubestrøket papir er tykkere og har bedre stivhet og opasitet enn et bestrøket papir på samme gramvekt.

Kalkulator for utregning av ryggbredde

Antall sider:
Papirtype:
Gramvekt:

Estimert tykkelse:

0 mm