Hvorfor bør du bruke en interiørarkitekt? - Konsis

Hvorfor bør du bruke en interiørarkitekt?

Vel, svaret på det er egentlig ganske enkelt - fordi det er et eget fagfelt. Med en interiørarkitekt på laget vil prosessen med å innta nye lokaler bli både kostnadseffektiv og kvalitetssikker for alle.

En interiørarkitekt hjelper deg med utforming og funksjonalitet. Dette inkluderer både fargesetting, materialbruk, lyssetting og innredning og det gir mange fordeler. For på en arbeidsplass der interiøret og planløsningen er gjennomtenkt, funksjonell og praktisk øker trivselen og produktiviteten.

En interiørarkitekt kommer først inn når gulvet er lagt, veggene er malt og møblene er kjøpt” – det er en vanlig misforståelse blant mange. Men det er ikke slik de ønsker det.
De vil inn i prosjektet et mye tidligere tidspunkt. De vil være med å utforme løsningene som krever både vann og elektriske punkter, arbeidsbelysning og dekorbelysning. De vil anbefale gulv og farger på veggene. Og ikke minst; de vil være med å velge funksjonelle møbler som skaper en helhet.

En interiørarkitekt minsker risikoen for feil. De tenker helhetlig, de visualiserer løsninger og de lager målsatte, tekniske tegninger til andre involverte parter, som håndverkere. Raske løsninger i byggefasen – som hvite vegger, feil gulv og manglende elektriske punkter – blir fort dyrt.

LES OGSÅ: Vi satser stort med egen interiørarkitekturavdeling

Slik jobber de:

Et fullt prosjekt, hvor interiørarkitekt er involvert fra A til Å, består gjerne av flere faser:

  • Fase 1: Befaring, tilbud og moodboard
  • Fase 2: Idé & design
  • Fase 3: Detaljprosjektering
  • Fase 4: Produksjon & bestilling
  • Fase 5: Oppfølging og ferdigstillelse

En interiørarkitekt utfører en behovsanalyse og planlegger arealbruk ut fra ulike faktorer – bruksformål, verdier, funksjonsnivå, ønsker og økonomi. Når de designer legges så grunnlaget for byggets universelle utforming, akustikk, informasjonsflyt og kommunikasjon. De har alltid miljøhensyn med seg når de tegner. Derfor bør de også ha en fast plass i prosjekteringsgruppen med de tverrfaglige kompetansene.

Våre interiørarkitekter

En interiørarkitekt i Konsis har også den store fordelen av å kunne utvikle og produsere både dekor og løsninger her på huset – produkter som blir helt unike for kunden.

En interiørarkitekt skal, i tillegg til å kvalitetssikre innhold, også være kostnadsbesparende over tid for oppdragsgiver, og sørger for at interiør og arkitektur samspiller på best mulig måte innenfor kundens totale budsjettrammer.

Våre interiørarkitekter tilbyr en komplett interiørløsning for offentlig og privat virksomhet – fra A til Å. De tegner og innreder dine lokaler, det være seg eksiterende eller nybygg, totalrenoveringer eller oppussing av kontorer, kafeer, og butikker, for å nevne noe. Ønsker dere at de tar på seg ansvaret som prosjektleder, gjør de mer enn gjerne det også.

Så, skal du gjøre endringer på arbeidsstedet ditt, men er usikker på hvor eller hvordan du skal starte?

Ta kontakt med oss, så finner vi løsninger på din utfordring. Med vår kompetanse og prosjektledere, kan du konsentrere deg om egen jobb – og la oss passe på at prosjektet går fremover slik vi sammen har planlagt.