Nytt oppdrag for Fearnley Securities utført - Konsis

Nytt oppdrag for Fearnley Securities utført

Denne våren ble vi kontaktet av Fearnley Securities. Innholdet til årets Sustainability rapport var klart - de trengte bare å få pakket det inn i sin profil.  

ESG står for «Environmental (miljø-), Social (sosiale-) and Governance (styringsmessige og forretningsetiske forhold)» og skal representere en bedrifts helhetlige tilnærming til bærekraft. Rapporten benyttes blant annet av investorer og andre interessenter som en del av en risikovurdering av bedriften.  

Oppdraget  

Astrup Fearnley AS har vært en kunde av Konsis i en årrekke, og Fearnley Securities er et av selskapene vi har jobbet spesielt mye med. Denne gangen møttes vi på Teams for å diskutere hvilke muligheter vi hadde for å sette opp en digital rapport med brukervennlig navigering. Etter litt drodling fant vi en fin løsning som møtte kundens behov – og som også fikk oss i Konsis til å tenke nytt.  

Innholdsfortegnelse fra den digitale Sustainability-rapporten
Innholdsfortegnelse fra den digitale Sustainability-rapporten.  
En slide fra den digitale Sustainability-rapporten
En slide fra den digitale Sustainability-rapporten.  

Designet på rapporten  

Tiden fra oppstartsmøte til første utkast var ganske kort. Slik det ofte er. Da er det en fordel at vi har en oppdatert og tidsriktig profil å arbeide ut ifra. Når dette ligger til grunn, har våre designere helt klare retningslinjer å arbeide etter – og prosessen til ferdig publikasjon forkortes betraktelig.  

Våren 2021 foretok vi en modernisering av konsernets profil i forbindelse med Årsrapport 2020. I tiden etter dette, har vi arbeidet kontinuerlig med å implementere oppdatert profil på alle nye trykksaker og publikasjoner for konsernet.   

«Noe av det viktigste vi kan gjøre for våre kunder er å være proaktive og se kundens utviklingsmuligheter fra vårt faglige perspektiv. Ser vi at en profil har mangler eller behov for modernisering, er det vårt ansvar å informere/drøfte dette med kundene»  

Anne Leela, kreativ leder i Konsis  

Etter publisering av Sustainability-rapporten, ønsket kunden også å trykke opp noen eksemplarer til kunder og partnere. Når vi sitter på alle filer og har eget trykkeri på huset er det en meget enkel sak for oss å transformere digitalt til papir!  

LES OGSÅ: få mer ut av din årsrapport  

Årsrapport 2020: Ny profil implementert på Årsrapport og i bl.a. sosiale medier for Fearnley Securities
Årsrapport 2020: Ny profil implementert på årsrapport og i bl.a. sosiale medier. 

Flytting sommeren 2021  

I juni 2021 flyttet konsernet, etter nesten 30 år fra Grev Wedels plass 9 til Dronning Eufemias gate 8 i Barcode. Etter vår mening, må dette være noen av de flotteste lokalene i Oslo sentrum. Det er dessuten et fremtidsrettet og grønt bygg. Bygget skal sertifiseres etter BREEAM In-Use med mål om å nå karakteren Excellent. BREEAM In-Use er et internasjonalt sertifiseringssystem med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende næringsbygg. Sammen med kunden landet vi derfor på at det ville være fint å vise bilder av bygget i deres Sustainability-rapport.  

I slike tilfeller er vi heldige som har en fotograf på huset. Veien fra våre designeres brief er kort, og vi kan sende fotografen ut på lokasjon på kort varsel, uten at det medfører forsinkelser i framdriftsplaner. Kunden så også et behov for å ta nye bilder av de ansatte og vi fikk booket inn dette på samme dag.   

Portrettfotografering hos Fearnley Securities 
Portrettfotografering hos Fearnley Securities  
Fotografering: Portrett- og miljøbilder i nye lokaler  hos Fearnley Securities
Fotografering: Portrett- og miljøbilder i nye lokaler  

Vi fikk også muligheten til å designe alle glassflater i det nye bygget. Våre montører ble derfor godt kjent med både hyggelige ansatte og lokaler midt i den hektiske flytteprosessen.  

Vindusfolier, designet, produsert og montert av Konsis, for Fearnley Securities
Vindusfolier, designet, produsert og montert av Konsis.  

Nye profil i alle flater  

Etter modernisering av ny profil har vi også implementert denne på en rekke flater som blant annet:  

  • PowerPoint-maler for alle selskapene i konsernet 
    Forsidemaler, fotopakker, temaer, graf-maler, innebygde fonter/språk, tabellmaler og plassholdere.   
  • Maler for sosiale medier 
  • Profilering i nye lokaler – design og montering av folier på alle glassflater  
  • Miljø – og portrettbilder for flere av selskapene i konsernet  
  • Oppdatering av profil på konsernets websider  
  • PrintCollect (kunden redigerer og bestiller trykksaker direkte fra vår webløsning)  
  • Annonsering mm.  
  • Rapporter  

Fornøyd kunde – fornøyd leverandør  

I etterkant, som et resultat av våre seneste samarbeid, har vi fått gode tilbakemeldinger fra Fearnley Securities. Vi er minst like fornøyde! Gjennom denne kunden får vi alltid muligheten til spille ball og finne de beste løsningene.   

«Tusen takk for en superflott og lærerik prosess med dere. Vi er utrolig fornøyd med leveransen!»

Thomas Bråtner | Group Enterprise Risk Manager, Astrup Fearnley AS 
Fearnley Securities bruker PrintCollect hos Konsis. 
Fearnley Securities bruker PrintCollect hos Konsis.