Alarmsøyler, din butikk sin viktigste reklameplakat - Fra Konsis Grafisk

Alarmsøyler

Alarmsøyler er et produkt som brukes i butikk, både for å tildekke dørsensorer / alarmer, men kan også brukes frittstående som reklamebanner.

Gå tilbake til produktet

{{title}}

{{subtitle}}

Vi hjelper deg

Med et dyktig og kreativt byrå, kan vi hjelpe deg med å utforme design, konsept og mye, mye mer! Konstruktør, Eirik, kan spesiallage alt av emballasje og annet markedsmateriell, før vi produserer det her i eget hus.

Masseutsendelse

Alarmsøylene produseres stort sett i tykk 380 g kartong og rilles på midten slik at de et lette å brette og pakke for masseutsendelse til mange butikker på én gang.

Gode reklameplakater

Alarmsøyler er attraktive og lett synlige reklameplakater, laget for å dekke døralarmene i butikk eller showroom. Her har man muligheten til å virkelig gjennomføre butikkonseptet uten å gå på akkord med sikkerheten.

Kanskje best av alt: De er lette å sette opp og bytte ut slik at man alltid kan fornye konseptet i butikken sin!