Logoflagg

Logoflaggene våre leveres trykket og klare for å reises i stang. Vi leverer fullfargede trykte reklameflagg i alle mulige størrelser.

Flagg med fullfarget trykk

Flaggene er trykt på 110 gram polyester stoff med digital sublimeringstrykk. Med denne trykkmetoden gjennomfarges flagget, slik at det kan ses speilvendt på baksiden i like skarp fargekvalitet. Et flagg leveres alltid med tilhørende kroker og kantforsterkning basert på behov (inkludert i prisen).

Velg fra våre foreslåtte størrelser, eller avgjør selv både form og størrelse.