Vi monterer alt vi produserer av storformat-, dekor- og displayprodukter

Montering

Vi er effektive, presise og leverer alltid kvalitet – også når det gjelder montering! 

Gå tilbake til produktet

{{title}}

{{subtitle}}

Foto: Per Kristian Lie Løwe/Konsis

For å gjøre leveransen komplett har Konsis også egne montører som etter produksjon drar ut til kunden og sørger for at produktene monteres riktig og på best mulig måte. Montering er en viktig del av leveransen på storformat-, dekor-, og displayprodukter. Konsis forenkler prosessen ved å både produsere og montere leveransen din.

Detaljorienterte feinschmeckere

Våre montører har lang erfaring med montering, foliering og installasjon av alle de ulike produktene vi produserer på Konsis. De kjenner godt til både produktene og materialene som benyttes i produksjonen, noe som bidrar til å sikre høy kvalitet og effektiv leveranse. Ved store prosjekter er montørene våre behjelpelige med oppmåling og andre vurderinger som skal gjøres for best sluttresultat. Ved behov stiller vi med lift, stillas eller annet nødvendig utstyr.

Før montering

Før montering er det viktig å være tydelig på hva som skal gjøres. Med en nøye beskrivelse og monteringsskisse blir arbeidet utført riktig og effektivt.

Eksempel på monteringsskisse med beskrivelser til plassering og innhold

Gjør det selv